MATERI KLS 8

Berikut ini materi-materi power point yang disampaikan untuk pembelajaran aqidah akhlak kelas 8 di MTs Ali Maksum Krapyak.
Yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuk chekidot !!!!
(masih dalam pengembangan)


SEMESTER GASAL


SEMESTER GENAP
4. IMAN KEPADA RASUL

AQIDAH AKHLAK-IMAN KEPADA RASUL VIII-I -

5. MUKJIZAT
AQIDAH AKHLAK SMT GENAP/BAB II/MUKJIZAT & KEJADIAN LUAR BIASA6.AKHLAK TERPUJI KEPADA SESAMA

AQIDAH KLS VIII BAB VI AKHLAK TERPUJI KEPADA SESAMA BAB VI -
Ada kesalahan di dalam gadget ini